Allt om reptilen

Reglerad skörd av stora ormar och ödlor pågår också i delar av Indonesien. Dessutom odlas flera grupper av reptiler (tegu ödlor i Argentina, sötvattensköldpaddor i Kina och gröna leguaner [Iguana iguana] i Centralamerika) som boskap. Ofta börjar processen med reglerad skörd med avlägsnande av några ägg, ungdomar eller vuxna från vilda populationer. Lager av reptiler höjs på gårdar och Rancher. Gårdar och Rancher säljer sedan vissa individer till kommersiella intressen, medan andra behålls som avelsbestånd.

Reptiler har bidragit avsevärt till en mängd biomedicinska och grundläggande biologiska forskningsprogram. Ormgiftstudier bidrog starkt till vård av hjärtinfarkt patienter på 1960-och 1970-talet och studeras allmänt i utvecklingen av smärtstillande läkemedel. Fältstudier av ödlor och andra reptiler och manipulering av populationer av olika ödlaarter (som anoles [Anolis]) har gett forskare möjligheter att testa hypoteser om olika aspekter av evolutionen. Reptilforskning är fortfarande ett viktigt område för evolutionsbiologi. På samma sätt har ödlor och andra reptiler tillhandahållit experimentella modeller för att undersöka fysiologiska mekanismer, särskilt de som är förknippade med kroppsvärme.

Navigation